På denne side vil vi gerne præsentere nogle af de vortesvine trofæer, som vi i de seneste sæsoner har nedlagt med vore gæster. Vortesvinet er et af de mest populære jagtobjekter, og en vildtart som man hverken gennem udsætning eller indespærring kan fremelske. At etablere trofæbærende bestande af vortesvine orner kræver årelang vildtpleje og fornuftig afskydning, hvor man så vidt muligt skåner såvel hundyr som unge handyr. De fleste gamle orner har en "arbejdstand", hvilket forklarer at den ene tand ofte er kortere end den anden, men fælles for dem alle er at det kræver en særlig indsats at nedlægge et gammel vortesvineorne, som er et af de mest snedige dyr i den afrikanske bushveld. Vi har imidlertid områderne, hvor drømmen kan blive til virkelig - se selv!

Penselsvinet er Sydafrika's anden svineart, som mest jages på anstand om aftenen. Vi jager de fleste enten i Drakensbjergene eller i det Østlige Kapland. Kontakt os, hvis det kunne have interesse at opleve denne spændende anstandsjagt.

Trofæer af vortesvin nedlagt i de seneste jagtsæsoner

Husk at vi også er leveringsdygtige i jagt på penselsvin (bushpig) - især på vort område i Drakensbjergene. Det er en anden jagtform, hvor man driver anstandsjagt, da disse svin først er i bevægelse fra skumringen om aftenen.

 

I vinterhalvåret sker det ofte at man jager vortesvinene ved at sidde på anstand ved vandhuller, hvor dyrene kommer for at drikke og tage mudderbad. Ventetiden bliver aldrig lang, for det er spændende at iagttage de vagtsomme vortesvin og deres indbyrdes stridighed. Vor assistent tog denne billedserie af unge vortesvin der var kæmpede mod hinanden, men rigtigt sensationelt blev det først da jægeren nedlagde en stor orne, og en konkurrent gik til angreb mod den forendte rival og nærmest løftede den ud af mudderet!

Mon ikke det vil være en god idé at kontakte Jensen Safaris for den næste Afrika safari?

Henvendelser på dansk til jensen@icon.co.za - besøg referencer fra tidligere gæster her