VÆRDIFULDT SAMARBEJDE GENNEM MERE END FIRE ÅRTIER!


Trofæer nedlagt i hovedsæsonen 2022 var alle færdigt udstoppede før jul, men flere af de luftfartsselskaber der medtager jagttrofæer har neskåret kapaciteten på Kastrup og vi måtte pga en giraf i overstørrelse i stedet ty til en rute der gik via Istanbul til Frankfurt A.M. og derfra videre med lastbil til Danmark. 24/02/23 var dog en festdag, da kunderne kunne afhente trofæerne i København - leveret med prisgaranti på luftfragt og fortoldning. Næste forsendelse er planlagt til ultimo april, hvis alt går vel med import af de sidste trofæer fra Botswana og Zimbabwe.

Igen i 2021 er det lykkedes at færdiggøre samtlige trofæer nedlagt inden 1/9/20, så de var klar til afgang mod Danmark inden juleaften, men desværre har vi kæmpet med fragtophobning og ændringer af flytyper med efterfølgende ompakning til følge, så forsendelsen blev først udleveret 08/03/22. Det vigtigste er dog at jægerne har måttet arbejde for hver eneste stykke vildt, og trofæet er jo egentlig blot det sidste håndbribelige bevis på at vi havde held ved jagten. Nu er der uden tvivl mange som tænker tilbage på nogle fantastiske oplevelser i den afrikanske bush og genoplever ikke blot nedlæggelse af vildtet, men i høj grad også strabadserne på jagten og det hyggelige selskab omkring lejrbålet om aftenen. For mig personligt er det en af årets store dage, hvor man føler at der kan sættes streg under en dejlig jagtsæson.

Trofæerne er meget forsvarligt nedpakket og sendes med fly til Danmark, hvor kasserne åbnes forsigtigt og trofæerne lægges op og fordeles mellem de forskellige kunder. Større dyr sendes med hornene løse til eftermontering, men det er ikke noget problem, når alt er tydeligt mærket med ordrenumre.

Til slut går den sidste tur i bil til diverse jægerhjem, hvor der i går aftes var stor travlhed med at ophænge trofæerne!

Trans African Taxidermists cc blev stiftet af Winston Harding Kretzschmar i 1948, og er i dag en af verdens største konservator forretninger. Hovedkvarteret er beliggende i Muldersdrift, kun en halv times kørsel fra Jensen Safaris Guesthouse i Pretoria. Vi sørger for fremragende råpræparering af trofæerne i felten, men til gengæld overlader vi den videre forarbejdning til Lorraine & Rodney Kretzschmar, firmaets ejerpar som igennem foreløbig 40 jagtsæsoner har sikret vore jagtgæster kvalitetspræget konservatorarbejde, og hurtig levering. Den dag i dag er det et familieforetagende med hustru og datter i eksportafdelingen, mens sønnen Adrian driver sit eget speditionsfirma Trackers International, som håndterer ikke blot effektiv eksport af trofæerne, men også importen fra en række afrikanske lande. Herover ses billeder fra udstopningen af mit eget leopard trofæ fra Namibia, som blev monteret på en udgået træstamme fra Limpopo og hele familien var samlet til overrækkelsen.

Rodney Kretzschmar

Lorraine Kretzschmar

Nicole Kretzschmar

Adrian Kretzschmar

 

Leveringen af trofæerne til konservatoren er inkluderet i vore jagtpriser, og det er råpræpareringen af trofæerne i felten også, men til gengæld er vore gæster forpligtede til netop at benytte Trans African Taxidermists cc, som er godt indarbejdet i vor specielle forsendelsesmåde, som først og fremmest er sat i stand for at sikre den billigst mulige hjemtransport af de færdigt udstoppede trofæer. Denne omkostning udregnes ved hjælp af et sindrigt point system, så den enkelte jæger ved nøjagtig hvad hans udgifter bliver. Se venligst skemaet herunder, hvor også priser på udstopning er oplyst.
 

Dersom tiden tillader det, tager vi ofte vore jægere med ud til konservatoren ved afleveringen af trofæerne, således at de personligt kan overbevise sig om arbejdets kvalitet, men også fordi det er et spændende udflugtsmål, og nogle meget farverige mennesker, som flere gange har været med os på udstillinger i Danmark.

Vi mener nemlig er jagten ikke slut før minderne hænger hjemme i jagtstuen, og derfor følger vi trofæerne lige fra det øjeblik vildtet er nedlagt ude i felten indtil det er afleveret i god stand til den oversøiske kunde. Denne del af safarien rummer potentielt mange ærgrelser og uforudsete udgifter, og det er os magtpåliggende at give vore gæster den bedst tænkelige service, også på denne sidste del af jagtrejsen.

 

Da Jens Kjær Knudsen og jeg hjembragte to helt nye vildtarter fra Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater, stod konservator Rodney Kretzschmar overfor en ny udfordring. Dem har han efterhånden haft nogle stykker af - hvalrossen var nok den mest bemærkelsesværdige, men denne gang planlagde vi tingene nøje, og gennemfotograferede både de levende gazeller, og under selve slagteprocessen, samt tog detaljerede mål over hele hoved/hals regionen, så konservatoren på baggrund af disse oplysninger kunne skabe en tro kopi af de originale dyr. Det lykkedes over alt forventning, og hagen var at vi ønskede ikke blot en hovedmontering, men to såkaldte "Wall pedestals" - altså en slags vægmontering, hvor man ser lidt mere af kroppen.

Selve modellen baseres på kraniet med horn monteret på en model af ler, og denne model tilpasses antilopens naturlige rejsning og nøjagtige mål. Muskler og detaljer modelleres minutiøst, og til slut saves en firkant af modellen, hvor hornene sidder, således at den færdige mannequin kan anvendes til de forskellige horn, som suppleres fra jagtterrænet.

Her er der gjort klart til snittet, og ligeledes forberedelser til delingen af modellen i 2 halvdele - dette er nødvendigt, når konservatoren skal lave den skabellon, som skal anvendes til at støbe den endelige mannequin - ellers ville man ikke kunne få støbningen, som laves af polyuritan, ud af formen. I nogle tilfælde kan de være nødvendigt at dele modellen i 3 eller flere afdelinger, ligesom man gør det ved fuldt monterede dyr. Undervejs har er der foretaget prøvemonteringer af skindet, således at man sikrer sig at modellen har de rigtige mål og passer til de nu garvede hovedskind.

På disse billedes ses hvorledes modellen nu er blevet splittet i to og hornene fjernet. Derefter males lermodellen med en speciel maling, som ikke finder til glasfiberen, og nu begynder konservatoren at lægge det ene glasfiberlag efter det andet ovenpå modellen.

Efter påføringen af 4-5 lag glasfiber er den rå model ved at være færdig, og kan nu tørres og forberedes til adskillelse i to dele.

Nu monteres der en bagplade på modellen, som samles med skruer hele vejen rundt, så plastic massen ikke kan undslippe. I bagbeklædningen er der et hul, og hvor man kan hælde kemikalierne ned i modellen og få udfyldt alle hulrum.

Kemikalierne til plastic massen blandes nu og hældes ned i formen gennem hullet i bagvæggen.

Forinden har formens indvendige side fået en gang bonevoks, så den nye mannequin ikke klæber sig fast til formen, men slipper unden problemer, når massen er størknet og formen deles.

De færdigt støbte mannequiner går nu til selve konservator værkstedet, hvor skindet syes på - under råpræpareringen i felten er der lagt et snit rundt om kroppen bag ved forbenene, og herefter hele vejen op i nakken, hvorefter snittet deles i et Y ud til begge hornbaserne. Derefter fjernes skindet forsigt, især omkring øjne og læber, og ørerne får vendt vrangen ud, således at de kan saltes indvendigt. Disse hovedskind bliver derefter tørret, og senere går de igennem en garveprocess, hvorefter de bliver blødgjort i en tromle. De kunstige øje er lavet af glas og produceret på en special fabrik i Tyskland, og de monteres nu på modellen sammen med skindet, og alt tilpasses på modellen.

Efter en ca. 3 ugers tørreperiode var trofæerne klar til den endelige sminkning, og resultatet var, som det fremgår af billederne, helt enestående. Fremtidige gæster til jagtområdet i Abu Dhabi vil have mulighed for at sende trofæerne til Sydafrika for konservering - alternativt kan Trans African Taxidermists cc supplere mannequiner til en rimelig pris, som gæsternes egen konservator kan anvende. Vi formidler gerne kontakten. Har nogen lyst til at se filmen fra denne spændende jagt, så kig herunder:

Billeder fra en af vore tidligere trofæleveringer.

Kære Holger og ( Benny).

 

Ved Bennys mellemkomst transporterede Harry Larsen mine trofæer til vestjylland da jeg selv var endda noget forhindret i at foretage turen til Glostrup i mandags.

 

Jeg er blevet glædelig overrasket over den prima behandling af trofæerne, samt er meget tilfreds med det arbejde der er udført hos Trans Afrikan Taxidermists, det er prima. Hvis I overhovedet bruget tid på noget sådant vil jeg meget gerne have at I roser dem på mine vegne.

 

Som I selv siger: En jagttur er ikke afsluttet før trofæerne er kommet hjem.

Derfor TAK for en rigtig god oplevelse i Syd Afrika.
 

De bedste hilsener.

Niels R. Moses

HURTIG LEVERING AF JAGTTROFÆER

Trofæbehandlingen og hjemtransporten er et element som der sjældent ofres mange linjer på i de flotte jagtkataloger, men netop denne del kan indeholde mange ubehagelige overraskelser. Mange konservatorer leverer notorisk dårlig kvalitet, mens andre sløser i årevis med forsendelsen, eller forsinkes, fordi operatører ikke supplerer de nødvendige formularer for eksport. Vi har samarbejdet med Trans African Taxidermists cc igennem 43 jagtsæsoner, og følger nu tredje generation i det gamle konservatorfirma, og netop derfor kan vi levere trofæerne med garanti for både leveringsdato og pris på luftfragt, told og klarering. Vi sender ca. 3 tons trofæer til Danmark hvert år, og vi har opfundet et slags pointsystem, som giver en retfærdig fordeling af fragtudgift og fortoldning. For 2021 sæsonen udgør denne udgift DKK 500 per point + en standard udgift på DKK 500 per kunde til veterinær tilladelser for eksport. Se på listen herunder hvad de enkelte dyrearter koster for udstopning og forsendelse. Konservatoren vil efter modtagelsen af ordrerne opkræve et depositum på 50 pct. af konservator regningen.

TRYK HER FOR DEN TOTALE PRISLISTE INKL. FULDMONTERINGER

 

VILDTART

SKAL
MONTERING

FRAGT/TOLD
MOMS

POINT

HOVED
MONTERING

FRAGT/TOLD
MOMS

POINT

Almindelig rørbuk
(common reedbuck)

EURO

140

DKK

1.000

2

EURO

665

DKK

1.500

3

Bjergrørbuk
(mountain reedbuck)

EURO

100

DKK

500

1

EURO

500

DKK

1.000

2

Blisbuk (blesbuck)

EURO

140

DKK

1.000

2

EURO

515

DKK

1.500

3

Blå dykkerantilope
(blue duiker)

EURO

125

DKK

500

1

EURO

500

DKK

500

1

Bøffel (Cape buffalo)

EURO

400

DKK

2.000

4

EURO

1280

DKK

7.000

14

Buskbuk (bushbuck)

EURO

160

DKK

1.000

2

EURO

575

DKK

1.500

3

Cape gråbuk
(Cape grysbuck)

EURO

160

DKK

1.000

2

EURO

500

DKK

1.000

2

Duiker, grå/rød
(duiker grey/red)

EURO

140

DKK

500

1

EURO

500

DKK

1.000

2

Eland

EURO

400

DKK

1.500

3

EURO

1280

DKK

6.500

13

Gnu hvidhalet/stribet
(black/blue wilderbeest)

EURO

230

DKK

1.500

3

EURO

740

DKK

2.500

5

Impala

EURO

160

DKK

1.000

2

EURO

515

DKK

1.500

3

Klipspringer

EURO

85

DKK

500

1

EURO

500

DKK

1.000

2

Kudu

EURO

265

DKK

2.000

4

EURO

900

DKK

5.000

10

Nyala

EURO

200

DKK

1.500

3

EURO

740

DKK

2.000

4

Oribi

EURO

85

DKK

500

1

EURO

500

DKK

1.000

2

Oryx (gemsbuck

EURO

200

DKK

1.000

2

EURO

745

DKK

2.500

5

Rød ko-antilope
(red hartebeest)

EURO

200

DKK

1.000

2

EURO

575

DKK

2.000

4

Sableantilope (sable)

EURO

265

DKK

1.500

3

EURO

900

DKK

4.000

8

Springbuk

EURO

140

DKK

500

1

EURO

515

DKK

1.500

3

Stenbuk (steinbuck)

EURO

125

DKK

500

1

EURO

500

DKK

1.000

2

Brun ko-antilope
(tsesseby)

EURO

200

DKK

1.000

2

EURO

740

DKK

2.000

4

Sumpantilope
(lechwe)

EURO

200

DKK

1.500

3

EURO

575

DKK

2.500

5

Vandbuk (waterbuck)

EURO

265

DKK

1.500

3

EURO

900

DKK

2.500

5

Vortesvin (warthog)

EURO

310

DKK

1.000

2

EURO

640

DKK

1.500

3

Zebra

EURO

-

DKK

-

-

EURO

900

DKK

2.500

5

GARVEDE SKIND

Impala/springbuk etc.

EURO

70

DKK

500

1

 

Zebra uden filt

EURO

185

DKK

1.000

2

 

Zebra med filt

EURO

260

DKK

1.000

2

 

HELMONTERING (hele dyret udstoppet og monteret på sokkel)

Impala/springbuk

EURO

1.700

DKK

9.000

15

 

Stenbuk/duiker

EURO

970

DKK

2.500

5

 

Los

EURO

1.000

DKK

2.500

5

 

Nyala

EURO

3.450

DKK

9.000

18

 

VÆG-PEDESTAL MONTERING - eksempler

Impala

EURO

515

DKK

2.000

4

+ 15 % tillæg for denne montering

Springbuk

EURO

515

DKK

2.000

4

+ 15 % tillæg for denne montering

Zebra

EURO

900

DKK

3.000

6

+ 15 % tillæg for denne montering

Desuden opkræves et tillæg for pakning/eksport tilladelser (varierer efter indhold)
For hver ordre opkræves et "Veterinary Inspection Fee" på kr. 500

 

På visse trofæer under CITES gives ikke prisgaranti på fragt/fortold - det gælder bl.a. sabeloryx (scimitar-horned oryx) og BIG 5 trofæer, som kun kan transporteres på visse luftfartsselskaber.

Udstopningspriser afregnes i EURO p.g.a. det faktum at de fleste materialer importeres i fremmed valuta og derved undgås skiftende prislister ved kursudsving.

Hvorledes skal trofæet udstoppes?

Det er en god ide på forhånd at kigge på pladsforhold og layout af trofærummet, således at man kan få trofæerne konserveret på en sådan facon at det tager sig godt ud, når minderne skal op at hænge på væggen. Derfor har vi herunder vist forskellige udgaver, og hvilket koder vi anvender for aflevering af trofæerne til konservatoren.

SHOULDER MOUNT

PEDESTAL WALL MOUNT

SH/MT SL/L

SH/MT SL/R

WP/MT SL/L

MP/MT SL/R

Den mest almindelige form for hovedmontering er den såkaldte skuldermontering med en anelse drejning til højere eller venstre. Den tager sig godt up på næsten alle vildtarter, og er den vi oftest anbefaler.

Denne her form for hovedmontering er på det seneste blevet moderne, og kan skabe lidt variation i trofærummet, men pga det ekstra arbejde, koster denne form for udstopning ca. 15 pct. ekstra.

SHOULDER MOUNT

PEDESTAL MOUNT

SH/MT SNEAK

P/MT SL/L

P/MT SL/R

Denne her montering egner sig godt til jagtstuer med lidt lavt til loftet, hvor vægplads er et problem. Det er tilmed en naturlig stilling for arter som kudu, nyala, buskbuk og bongo, og har man ikke lige plads til en kudutyr med fuld rejsning, så er dette her et godt kompromis.

For jægere med håbløst lidt vægplads er der denne helt nye form for skuldermontering, hvor trofæet kan placeres på et bord eller direkte på gulvet, og stadigvæk tage sig godt ud. Også på denne type montering er der et tillæg på min. 15 pct. afhængig af type sokkel anvendt.

CUSTOM MOUNT

SHOULDER MOUNT

SABLE FIGHTING HYENA

SH/MT SHARP L

SH/MT SHARP R

Trans African Taxidermists cc producerer panoramaer og fuldmonteringer tilpasset individuelle ønsker. Det er faktisk kun pladsforhold og god smag der her sætter grænser!

Visse arter som oryx antilope (gemsbuck) og sabelantilope har så lange horn, at det kan være en god idé at dreje hovedet skarpt, så trofæet præsenterer smukt, og man samtidigt opnår at få hornene fri fra væggen.

FULL MOUNT WALL

FULL MOUNT FLOOR

FULL MT WALL S/L

FULL MT FLOOR SHARP/L

Denne leopard er et eksempel på hvorledes man kan få udstoppet hele dyr til vægophæng. Det benyttes ofte ved små og mellemstore rovdyr som især ørkenlos og leopard, og tager sig smukt ud. Man kan få dyrene anbragt i næsten enhver tænkelig position - f.eks. liggende, siddende eller stående.

Det er de færreste skandinaviske kunder der får de helt store vildtarter udstoppet i hel tilstand, men det er mere almindeligt med f.eks. nyala og de mindre antilopearter som stenbuk, dykkerantiloper, sjakaler og de små kattedyr. Her er et eksempel på en fuldmontering, som står på gulvet.

Der satses hvert år på at trofæer nedlagt i Sydafrika mellem 1/1 og 1/9 ankommer til Danmark inden jul. Det er spændte jægere som modtager trofæerne i Danmark, hvor udleveringen i reglen sker fra et egnet lokale i Københavns området.

Mester konservator Rodney Kretzschmar ved en leopardmodel - han har håndlavet hver eneste model på konservator værkstedet. En god part af produktionen kommer fra Jensen Safaris gæster, som gør at vi får en helt usædvanlig god service m.h.t. leveringstid og betalingsbetingelser. Alle andre kunder betaler 50 pct. depositum umiddelbart efter leveringen, før arbejdet påbegyndes, . Alle konservator omkostninger afregnes direkte til Trans African Taxidermists cc, mens standard gebyret for forsendelse, told og moms afregnes direkte til os.